Aktualności

RehaHolistic Licencjonowanym Ośrodkiem Rehabilitacyjnym Rehasport Clinic

Aktualności

Licencjonowane Ośrodki Rehabilitacyjne Rehasport Clinic to sieć placówek, zapewniająca dostęp do rehabilitacji na najwyższym światowym poziomie możliwie blisko miejsca zamieszkania. To także regularne szkolenia dla fizjoterapeutów tworzących tę sieć. Mają one na celu ciągłe podnoszenie kompetencji i standaryzację pracy z Pacjentem w oparciu o protokoły rehabilitacyjne będące wynikiem ponad 10 lat doświadczeń całego zespołu Rehasport Clinic.