Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna obejmuje chorych po urazach lub chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Zapobiega utrwalaniu się patologicznych zmian w aparacie ruchu jak również pozwala na szybkie uruchomienie mechanizmów regeneracji.

W chorobach ośrodkowego układu nerwowego największym problemem jest utrata funkcji przez chorego oraz spastyczność. Dlatego najważniejszym celem rehabilitacji neurologicznej jest przywracanie sprawności w codziennych podstawowych czynnościach (funkcja), nauka chodu oraz profilaktyka spastyczności w postaci prawidłowych pozycji przyjmowanych przez pacjenta.

Efekty rehabilitacji neurologicznej zależą przede wszystkim od stanu pacjenta. Duże znaczenie ma jego wiek, kondycja fizyczna i psychiczna nastawienie do terapii jak również systematyczność prowadzonej terapii

W pracy z pacjentem neurologicznym wykorzystuję elementy koncepcji PNF oraz doświadczenie własne.

Wskazania do rehabilitacji neurologicznej:

  • Udary mózgu,
  • urazy czaszkowo – mózgowe,
  • stwardnienie rozsiane (SM),
  • uszkodzenia rdzenia kręgowego,
  • dystrofia mięśniowa,
  • uszkodzenia nerwów obwodowych.